» Introductie
Foto Welkom op mijn website over eenzaamheid en depressie bij ouderen. Het is vaak moeilijk om een onderscheid te maken tussen eenzaamheid en depressie bij ouderen omdat het aan de hand van vage lichamelijke en psychische klachten vaak lastig is om vast te stellen waar een oudere mee te maken heeft. Deze site is bedoeld om met name de zorgverlening ...

lees meer...Ga verder

» Wat is eenzaamheid
Foto Eenzaamheid is een gevoel dat ieder mens kent. Iedereen verkeert wel eens in omstandigheden die gevoelens van eenzaamheid oproepen. Dat hoort bij het leven, net als vreugde en verdriet. Het leven is een balans tussen 'op jezelf zijn' en 'met anderen zijn'. Bij de meeste mensen is deze balans in evenwicht. Ze accepteren dat eenzaamheid en verbondenheid ...

lees meer...Ga verder

» Gevoelens bij eenzaamheid
Foto Mensen zijn eenzaam als ze zich niet verbonden voelen met anderen. Ze hebben het gevoel dat anderen niet om hen geven en niet van hen houden. Ze voelen zich eigenlijk nergens thuis. Ze snakken naar warmte, aandacht, aanraking en krijgen het niet. Harde eenzaamheid Mensen kunnen zich uiterst eenzaam voelen. Ze ervaren hun situatie dan als uitzichtloos.Ook ...

lees meer...Ga verder

» Begeleiding bij eenzaamheid
Foto Activiteiten Het alledaagse bestaan kan aangenamer worden door allerlei leuke dingen te doen. Dat kan op twee manieren. Als eerste kun je samen met de zorgvrager op zoek gaan naar dingen die hij of zij leuk vindt en ze dan wat vaker doen of wat rekken. Dit geeft afleiding en maakt het leven plezieriger. Als tweede kan men proberen een activiteit ...

lees meer...Ga verder

» Achtergronden van eenzaamheid
Foto Vaak denken we bij eenzaamheid alleen aan oudere mensen. In werkelijkheid komt eenzaamheid voor in elke levensfase. Ook jongeren en volwassenen van middelbare leeftijd kunnen eenzaam zijn. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders voelt zich soms eenzaam en ruim vijf procent voelt zich langdurig eenzaam, en is zeer teleurgesteld in de relaties met anderen. ...

lees meer...Ga verder

» Herkennen van eenzaamheid
Foto In twee van de tien gevallen schatten hulverleners de eenzaamheid van hun cliėnten niet goed in. In het ene geval denken hulpverleners dat er sprake is van eenzaamheid, terwijl dat niet zo is. In het andere geval herkennen ze het niet. Dat komt mede doordat mensen heel verschillend met hun eenzaamheidsgevoelens omgaan. De één sluit zich op in huis en ...

lees meer...Ga verder

» Contact met eenzame mensen
Foto Het contact met een eenzame zorgvrager kan gevoelens van machteloosheid oproepen. Dat komt in de eerste plaats omdat eenzame cliėnten meer in zichzelf gekeerd zijn en ook niet zo gevoelig zijn voor contact. Hun verlangen naar contact is niet altijd tastbaar. Soms richt men zich erg op het verleden ('Ik mis mijn overleden partner zo') en soms vestigt ...

lees meer...Ga verder

» Suggesties voor steun aan eenzame mensen
Foto Geen medelijden, maar medeleven Als je tijdens een gesprek tegen mensen ingaat, heeft dat een averechts effect. Ze krijgen dan de indruk dat je hun gevoel ontkent. Spreek geen oordelen uit. Zelfs milde verwijten kunnen dieper kwetsen dan lichamelijk geweld als men daardoor het gevoel krijgt liefde kwijt te raken of zijn gezicht te verliezen. Ook ...

lees meer...Ga verder

» Wat is een depressie
Foto Depressie is een ziekte waarbij de twee belangrijkste kenmerken zijn: - Het verlies van interesse en plezier, niet meer blij kunnen zijn; - Een sombere depressieve stemming, leegheid. Om van een depressie te kunnen spreken dienen daarnaast meerdere van de volgende zeven klachten of symptomen aanwezig te zijn. Tevens moeten deze klachten een ...

lees meer...Ga verder

» Oorzaken van een depressie
Foto Bij het ontstaan van een depressie kunnen verschillende factoren een rol spelen. Die factoren kun je onderverdelen in biologische-, sociale-, psychische- en persoonlijkheidsfactoren: Biologische factoren - Erfelijkheid: In sommige families komen depressies vaker voor. Er kan dan sprake zijn van een erfelijke afwijking in de productie van de neurotransmitters. ...

lees meer...Ga verder

» Verschijnselen van een depressie
Foto Verschijnselen van een depressie In de stukjes 'wat is een depressie eigenlijk' en 'verschillen in depressies' had ik al kort per soort depressie de verschijnselen kort genoemd. Hier heb ik in het algemeen alle verschijnselen nog eens kort op een rijtje gezet: Algemene verschijnselen van een depressie # Lusteloosheid en prikkelbaarheid # Gebrek ...

lees meer...Ga verder

» Behandeling bij een depressie
Foto Alleen medicatie innemen is vaak niet genoeg omdat de factoren die een depressie mogelijk in de hand hebben gewerkt niet worden aangepakt. Daarom is naast medicatie professionele hulp vaak noodzakelijk. Hoe eerder je professionele hulp zoekt als je depressief bent, hoe beter het is. Een goede behandeling vermindert je klachten en zorgt dat de ziekte ...

lees meer...Ga verder

» Antidepressivia
Foto Bij de behandeling van depressie zijn medicijnen vaak onontkoombaar. Medicijnen die je stemming kunnen veranderen, worden antidepressiva genoemd. Er zijn wel twintig soorten. Enkele daarvan zijn: tricyclics, heterocyclics, NARI's en MAOI's. De antidepressivia die veelal worden voorgeschreven, beļnvloeden het evenwicht van de stoffen in het lichaam ...

lees meer...Ga verder

» Tips bij een depressie
Foto Tips voor de zorgverlening en/of de omgeving: - Denk niet te snel dat de lichamelijke klachten of de eenzaamheid horen bij het ouder worden. - Probeer gevoelens van eenzaamheid of somberheid niet weg te praten. - Bel de depressieve persoon regelmatig op of ga op bezoek, ook als de reactie afwerend of weinig enthousiast is. - Onderneem iets ...

lees meer...Ga verder

» Nog even dit!
Foto Ouderen die zowel eenzaam als depressief zijn, hebben twee keer zoveel kans om dood te gaan als bejaarden zonder die problemen. Depressie: een veel voorkomend gezondheidsprobleem Er zijn vandaag de dag ruim drie miljoen Nederlanders die zich depressief voelen en dit percentage stijgt doordat de vergrijzing er aan komt. Volgens gegevens van de ...

lees meer...Ga verderMaak vrienden

Check ook deze sites!!!!

  • www.betrokkenzorg.mysites.nl www.watisnuprecies deziektevanpick.mysites.nl www.decubitus.mysites.nl www.gevolgenvancva. mysites.nl www.hetverhaalvan engeltjejakob.mysites.nl

Copyright 2002-2018