» Achtergronden van eenzaamheid
Vaak denken we bij eenzaamheid alleen aan oudere mensen. In werkelijkheid komt eenzaamheid voor in elke levensfase. Ook jongeren en volwassenen van middelbare leeftijd kunnen eenzaam zijn. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders voelt zich soms eenzaam en ruim vijf procent voelt zich langdurig eenzaam, en is zeer teleurgesteld in de relaties met anderen. Mensen ervaren eenzaamheid op hun eigen persoonlijke wijze. Soms liggen de oorzaken in de persoon zelf, soms kunnen bepaalde omstandigheden bijdragen aan vereenzaming. Ook een combinatie van persoonlijke oorzaken en van omstandigheden is moeilijk.

Omstandigheden

Alleen zijn

Wie zijn leven heeft gedeeld met een partner en daarna alleen komt te staan, loopt kans om te vereenzamen. Zo vormen alleenstaande weduwen en weduwnaars de meest eenzame groep onder de ouderen. Ruim dertig procent van alleenwonende 80-plussers voelt zich eenzaam. Ook gescheiden vrouwen met jonge kinderen kunnen hier last van krijgen. Dit is vooral het geval bij mensen die weinig familieleden en een beperkt aantal vrienden hebben. Ze hebben weinig mensen voor hulp en emotionele steun.

Chronische ziekte

Ook mensen met een chronische ziekte zoals diabetes, reuma of longemfyseem lopen extra de kans om te vereenzamen. Bijna veertig procent van de chronisch zieken heeft last van eenzaamheid, depressiviteit en relatieproblemen. Zintuigelijke handicaps kunnen de communicatie bemoeilijken. Wie mensen niet goed kan verstaan of kan zien, loopt meer kans om te vereenzamen. Ook mensen die een beroerte hebben gehad lopen een groter risico op vereenzaming. Veelal verandert hun karakter, krijgen ze last van emotionele stoornissen en zijn ze heel erg op zichzelf gericht. Door communicatieproblemen kunnen ze veel activiteiten niet meer volgen. Ze hebben vaak last van concentratie-, waarnemings-, en oriëntatiestoornissen. Het denken gaat bijvoorbeeld een stuk trager. Ze kunnen ook moeite hebben met het overzien van de ruimte waarin ze zich bevinden. Hierdoor wijzen ze vaak contacten af en trekken ze zich terug.

Gevolgen voor de partner

Als iemand langdurig ziek is, dan veranderd ook het leven van de partner ingrijpend. De cliënt is volledig afhankelijk van zijn of haar partner, die het misschien vanzelfsprekend vindt om de zorg op zich te nemen. Maar normale activiteiten zoals werk, de zangvereniging, uitgaan met vrienden of vriendinnen, het vrijwilligerswerk schieten er dan wel bij in. Niet alleen de zieke loopt kans te vereenzamen voor de partner dreigt eenzelfde lot.

De woonomgeving

Ook de buurt waarin iemand woont kan een rol spelen. Wie in een buurt woont met weinig 'gelijkgestemden' en zich niet in de buurt voelt opgenomen, loopt een kans om te vereenzamen.

Wonen in een verzorgings- of verpleeghuis

Veel bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen voelen zich eenzaam. Dat heeft te maken met het feit dat men veelal last heeft van een chronische ziekte, geen partner meer heeft en beschikt over een klein sociaal netwerk. Maar ook de omgangsvormen spelen hierbij een rol.

Inkomen

Een laag inkomen of armoede kan er ook toe bijdragen dat men zich uit het sociale verkeer terugtrekt. Er is geen geld voor een verjaardagscadeautje, clubs of om uit te gaan eten met vrienden.


Persoonlijke factoren

Eenzaamheid kan ook te maken hebben met persoonlijke factoren. We noemen er drie. In de eerste plaats kan het een kwestie zijn van karakter. Daarnaast kan iemand een gebeurtenis uit het verleden niet goed verwerkt hebben. En verder kan het zijn dat men nooit heeft geleerd om vriendschappelijk met anderen om te gaan.

Karakter en persoonlijke ontwikkeling

Ieder mens is anders. De één ziet het beklimmen van een berg als een uitdaging: die wil de berg bedwingen. De ander beklimt een berg om boven van het uitzicht te genieten. Voor de één ziet het leven eruit als een uitdaging en voor de ander als een beproeving. Bij de één ligt het hart op de tong, terwijl de ander bij de geringste gebeurtenis gaat blozen van verlegenheid. Sommige mensen hebben de neiging zich te isoleren en dan werkt hun karakter eenzaamheid in de hand. Ook mensen met sociale angsten (vrees om onder de mensen te zijn) en depressie, met 'stoornissen' in hun persoonlijkheid, krijgen snel last van eenzaamheid.

Gebeurtenis uit het verleden

Soms doen mensen hele nare ervaringen op die ze niet hebben kunnen verwerken. Het kan gaan om zaken als een scheiding van de ouders, langdurige afwezigheid van een van de ouders, ziekenhuisopname in de vroege jeugd, bijzonder nare ervaringen op school, incest of oorlogservaringen. Verdriet en gevoelens van machteloos-
heid kunnen mensen soms heel goed wegstoppen. Weggestopte gevoelens kunnen na een lange periode ineens aan de oppervlakte komen, waardoor mensen zich vreselijk alleen kunnen gaan voelen. Velen die iets schokkends overkomt raken in een isolement, omdat ze zich schamen voor hun gevoelens.

Sociale vaardigheden

Soms hebben mensen gedurende hun leven onvoldoende de kans gehad om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Ze hebben zich gedurende hun leven alleen maar op hun werk of gezin gericht en komen op latere leeftijd tot de ontdekking dat ze weinig contacten hebben en ook niet weten hoe ze die contacten moeten leggen. Weer anderen zijn door het leven tot vechters gemaakt. Ze zijn altijd op hun hoede. Ze kennen niet het plezier dat mensen aan sociale contacten beleven.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Check ook deze sites!!!!

  • www.betrokkenzorg.mysites.nl www.watisnuprecies deziektevanpick.mysites.nl www.decubitus.mysites.nl www.gevolgenvancva. mysites.nl www.hetverhaalvan engeltjejakob.mysites.nl

Copyright 2002-2019